Novinky


traktor


18.01. 2013Rok 2011 – 2012

Vzhledem k neprobíhajícím kalamitám, po delší odmlce krátce informujeme o činnosti firmy.

Firma provádí značné množství prací na lokalitě Pecka.

Zde jsme úspěšně provozovali naší vyvážečku HSM 208F 12tun v lanovkových terénech, kde se nevyplácí používat lanovkovou technologii, jelikož svahy jsou příliš krátké a zpracování pomocí lanovkových technologií by bylo příliš drahé.  Při těchto pracích jsme použili speciální pásový harvestor. Celkový objem prací byl cca 1 500mᶟ.

Dále provádíme pravidelné udržovací práce: pěstební práce a nahodilou těžbu (včetně kůrovce) na velkomajetku u Neustupova u Votic.

Z ekonomických důvodů používáme na menší objem těžeb (menší vlastníci, nahodilá těžba, apod.) ruční těžbu.

V současné době je rozsah našich služeb soustředěn v královéhradeckém, pardubickém, jihočeském, středočeském kraji a také na Vysočině.

25.06. 2010Sněhová kalamita na pardubicku

Firma Lesy Dolejš se v roce 2010 zapojila do zpracování sněhové kalamity v borových porostech v pardubickén regionu.

Ke zpracování byla použita speciálně upravená harvestorová hlavice poháněná traktorem.Výhodou této technologie je šetrnost v mladých porostech oproti klasickému harvestoru. Tuto výhodu ocení hlavně majitelé menších výměr lesů. Díky včasnému zpracování kalamity jsme předešli znehodnocení dřevní hmoty. Dokonce i majitelé z probírkami do 40let dosáhli zajimavých zisků.

9.10. 2008Tornádo na Litomyšlsku

Koncem června letošního roku udeřila dvě tornáda na lesní majetky, které obhospodařuje firma Lesy Dolejš. Následná kalamita v katastru čtyř obcí byla odhadnuta asi na 5.000m3 dřevní hmoty. Již týden po větrné smršti byla nasazena první technika v nejvíce zasažených lesích. Během následujících tří měsíců byla kalamita zpracována a její výše dosáhla 7.000m3. Neblahými následky této smrště je obrovské množství odpadového dřeva a vlákniny, které u nejpostiženějších majetků dosáhly až 65% zpracovávané dřevní hmoty. Chtěl bych touto cestou dodatečně poděkovat všem pracovníkům a spolupracujícím subjektům, kteří se podíleli na zpracování této větrné kalamity. Tato kalamita prověřila připravenost a organizační sehranost firmy i v tak náročných a nečekaných podmínkách.

9.06. 2008

V prvním čtvrtletí roku 2008 se firma Lesy Dolejš s.r.o zapojila do zpracování následku větrné vichřice Ema. Největší intenzita prací probíhala na panství Neustupov a dále roztroušeně po celých východních Čechách. Během jarních měsíců pracovníci společnosti odstraňovali následky nelegální těžby na lesním majetku obce Nová Sídla. Byly zde zpřístupněny, zalesněny a oploceny četné holiny a vyčištěn les po řádění vychřice Ema. V této lokalitě bude probíhat celoroční údržba nově osázených ploch i stávajících porostů.

e-mail: lesydolejs@seznam.cz